SMEAG BẢNG DỰ TÍNH HỌC PHÍ


KIỂM TRA
NGÀY NHẬP HỌC NGÀY TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC KÝ TÚC XÁ TỔNG
Tổng học phí là 0 USD  

* Phí đăng ký đã bao gồm trong tổng học phí.

Các phí trả tại trường

PHỤ PHÍ THỜI GIAN GIÁ TIỀN CHÚ Ý
SSP (Giấy phép học tập)6 tháng₱ 6,800
I-CARD (Thẻ tạm trú)1 năm₱ 3,000Dành cho học viên ở từ 59 ngày trở lên
CRTV và ECC (Giấy phép tạm trú dài hạn)Chỉ đóng 1 lần₱ 2,000Dành cho học viên ở từ 6 tháng trở lên
Gia hạn VisaLần 1₱ 3,7405~8 tuần
Lần 2+ ₱ 5,010 = ₱ 8,7508~12 tuần
Lần 3+ ₱ 3,040 = ₱ 11,79012~16 tuần
Lần 4+ ₱ 3,040 = ₱ 14,83016~20 tuần
Lần 5+ ₱ 3,040 = ₱ 17,87020~24 tuần
Đặt cọcChỉ đóng 1 lần₱ 3,000
Giáo trình1 khóa họcKhoảng ₱ 1,000 ~ 2,000
Điện nước1 thángKhoảng ₱ 1,000 ~ 4,000
Chứng nhận Cục kiểm dịch
(chỉ dành cho công dân Việt Nam)
Chỉ đóng 1 lần₱ 1,530Dành cho học viên nộp hồ sơ gia hạn visa tại Philippines
Airport pick-upOnce₱ 800
MaintenanceEvery 4 weeks₱ 1,000